Emergencies

 

Plans d'Emergencia


 

PROCICAT

Accidents de carretera, aeri, ferrocarril, port, tunels, tempesta, sequera, etc..

 

Plans Especials


 

TRANSCAT (Mercaderias perilloses)
PLASEQCAT (Quimica)
INFOCAT (FOC)
INUNCAT (Inundacions)
NEUCAT (Neu)
ALLAUCAT (Allaus)
AEROCAT (Aeria)
CAMCAT
SISMICAT (Terratremol)
RADCAT (Radiacio)

 

Info General Plans de Emergencia a Catalunya


Activació


 

- Pre alerta
- Alerta
- Emergencia

 

Organigrama
Veure en gran

 

 

InformacioRadio.CAT

Televisió CAT

Salut Mèdica

Consells Autoprotecció

Kit Emergencia

Informació durant l´Emergencia
(Radio amb piles) - (Evitar saturacións)

 

 

Telefons 112
Telefons importants @112 (A tota Europa)

 


o61

Consell de salut i tramits administratius
Info general
Evitar saturacions i desplaçaments

 

 

o61 Mobil: Geolocalització 112 Mobil: Geolocalització
app 061 app 112
iPhone061CatSalutRespon a APP Store Tunes
Android: 061CatSalutRespon a Google Play
(Funciona a Catalunya)
iPhone112Emergencies a APP Store Tunes
Android: 112Emergencies a Google Play
(Funciona a tota Europa)